Treårig utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin

Under alla tre år är även västerländsk medicin en integrerad del av kursinnehållet.

Under det första året ligger huvudfokus på österländsk filosofi, med tonvikt på enkla behandlingsformer som massage, qigong och moxa. (9 helger)

Andra året studeras patologi i Kinesisk Medicin. Det innebär utbildning i människans energetiska uppbyggnad, qi som strömmar genom kroppens olika kanaler och tillhörande akupunkturpunkter (resonadorer). Akupunkturpunkter studeras på kinesiska och svenska. (9 helger)

Tredje året lär vi oss diagnostik och olika behandlingsformer utifrån Traditionell Kinesisk Medicin. Vi lär oss även hur vi kommunicerar med-, och ser patienten. Klinisk praktik på skolan under handledning. De sista åren är krävande och eleverna måste vara aktiva och engagerade.
(10 helger per år)
Obligatoriskt avslutningsseminarium i Spanien (Tian), med utdelning av diplom. (3 dagar)

Laddar Evenemang