Utbildning

Fyrårig utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin

Under det första året ligger huvudfokus på österländsk filosofi, med tonvikt på enkla behandlingsformer som massage, qigong och moxa. (10 helger)

Andra året studeras patologi i Kinesisk Medicin. Det innebär utbildning i människans energetiska uppbyggnad, qi som strömmar genom kroppens olika kanaler och tillhörande akupunkturpunkter (resonanser). Akupunkturpunkter studeras på kinesiska och svenska. (10 helger)

Tredje året och fjärde året lär vi oss diagnostik och olika behandlingsformer utifrån Traditionell Kinesisk Medicin. Vi lär oss även hur vi kommunicerar med-, och ser patienten. Klinisk praktik på skolan under handledning. Västerländsk medicin är en integrerad del av kursinnehållet 3 och 4 året. De sista åren är krävande och eleverna måste vara aktiva och engagerade.
(10 helger per år)

Utbildning traditionell medicin hösttermin 2019
3-4 augusti
31 augusti – 1 september
5-6 oktober
2-3 november
3 november – 1 december

Vårtermin 2020
4-5 januari
1-2 februari
29 februari - 1 mars
28-29 mars
2-3 maj
6-7 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.